PePLum & FacToTumPlums and toes
Each its own woes
My pep is lam, ou pêl
Elkeen het 'n eie storie te vertel
Gou-gou is die gort dan gaar
Dis my matras en jou kombers, dis waar
Even in my fancy peplum
A tum is still a tum


Popular Posts